گروه بازرگانی و ترخیص کالای سلام گمرک

گروه بازرگانی و ترخیص کالای سلام گمرک

گروه بازرگانی و ترخیص کالای سلام گمرک با دارا دار بودن کادر مجرب ترخیص کار و آگاه و بروز نسبت به قوانین گمرکی و ترخیص کالا ، ثبت سفارش بصورت تضمینی نسبت به ثبت سفارش کالای شما و اقدامات مورد نیاز برای ترخیص همراه شما خواهد بود

ترخیص ،ثبت سفارش ،ترانزیت ،مرجوعی کالای شما بصورت تضمینی.

گمرکات محل فعالیت ما

درصورت نیاز به خدمات ما در گمرکات دیگر نیز این گروه اماده همکاری با صادر کنندگان و واردکنندگان عزیز می باشد.

گمرک شهید رجایی بندر عباس

ترخیص کالای شما در گمرک شهید رجایی بندر عباس توسط کادر مجرب سلام گمرک بصورت تضمینی

گمرک بوشهر

ترخیص کالای شما درگمرک بوشهرتوسط کادر مجرب سلام گمرک بصورت تضمینی

گمرک خرمشهر

ترخیص کالای شما در گمرک خرمشهر توسط کادر مجرب سلام گمرک بصورت تضمینی

گمرک شهریار تهران

ترخیص کالای شما در گمرک شهریار تهران توسط کادر مجرب سلام گمرک بصورت تضمینی

منطقه آزاد اروند

ترخیص کالای شما در منطقه آزاد اروند توسط کادر مجرب سلام گمرک بصورت تضمینی
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)