دفتر بوشهر

ایران، بوشهر،
روبروی درب خروج گمرک، سلام گمرک
۰۹۱۷-۳۷۰-۸۴۳۴

salamgomrok{@}gmail.com

قسمتی از خدمات ما

گروه بازرگانی و ترخیص کالا سلام گمرک، در زمینه واردات و صادرات و ترانزیت و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات و واردات می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان ترخیص کار نسبت به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات گروه بازرگانی و ترخیص کالا سلام گمرک عبارت است از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و ثبتارش , انجام خدمات مورد نیاز کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، صادرات کالا و ترانزیت، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی ما می باشد. گروه بازرگانی و ترخیص کالا سلام گمرک علاوه بر خدمات ترخیص کالا با ارائه خدمات ترخیص با ارز مبادله ای و حواله و تخصیص ارز مبادلاتی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و خدمات حمل و ترخیص به شرکت های بازرگانی ارائه می نماید. گروه بازرگانی و ترخیص کالا سلام گمرک دارای شعب در گمرک بوشهر ،گمرک بندر عباس ،گمرک خرمشهر،گمرک تهران می باشد.