کارت خوان سوخت

۲۵۰۰ دستگاه کارت‌خوان جدید مخصوص جایگاه‌های سوخت وارد کشور شد

۲۵۰۰ دستگاه کارت‌خوان جدید مخصوص جایگاه‌های سوخت وارد کشور شد

کارت خوان سوخت

روز گذشته حدود ۲۵۰۰ عدد از دستگاه‌های کارت‌خوان جدید مخصوص جایگاه‌های سوخت از گمرک ترخیص شده است

بر اساس اطلاعات واصله در روزهای اخیر پارتهای مختلف دستگاههای کارت خوان جدید مخصوص جایگاههای سوخت از گمرک ترخیص شده است.

روز گذشته نیز حدود ۲۵۰۰ عدد از این کارت خوانها از گمرک شهید رجایی بندر عباس ترخیص شده است.

بر  اساس اعلام دولت در هفته های اخیر روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق شده است.  در همین راستا گمانه زنی های جدی در خصوص بازگشت کارت سوخت مطرح شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.