سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی

نحوه تعیین و محاسبه حقوق و عوارض و هزینه های بندری

نحوه تعیین و محاسبه حقوق و عوارض و هزینه های بندری متأثر از نوسانات نرخ ارز

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.