بخشنامه گمرک در خصوص عدم نیاز به درج نام راننده و یا شرکت حمل و نقل بین المللی مجاز در باکس شرح اظهارنامه های خروج موقت وسائط نقلیه ( کامیون های صادراتی، خالی

شماره :۲۶۴/۹۷/۸۹۱۸۵۸

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

شرح :

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷/۱۶۷ مورخ ۲۰/۵/۹۷ به پیوست تصویر مصوبه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ همورخ ۲۹/۵/۹۷ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح مفاد بند ۵ در خصوص اصلاح مفاد بند ۵ و اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۱ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۵/۱۶ جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.

با عنایت به بند ۵ اصلاحی مصوبه موصوف در صورت ارائه اعلامیه تامین ارز(بصورت سیستمی) از طریق بانک های عامل جهت اظهارنامه های با رویه بانکی(اعتبار اسنادی، برات اسنادی، حواله ارزی) مبنی بر اخذ تعهد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز(به استثنای کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر مورخ ۱۶ مرداد ۹۷ نسبت به ترخیص کالاهای وارده با رعایت سایر مقررات اقدام لازم مبذول کنند.

لازم به ذکر است جهت اظهارنامه هایی که قبل از ابلاغ این مصوبه بانک های عامل نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز در سامانه جامع امور گمرکی اقدام کرده اند و کالاهای مربوطه از گمرک ترخیص نشده اند ضمن اعلام مجدد بانک های عامل مبنی بر اخذ تعهد موضوع بند ۵ مصوبه مورد اشاره(بصورت فیزیک نامه یا اعلام سیستمی) و درج مراتب در سامانه نسبت به مورد برابر مفاد بند اصلاحی مصوبه مورد اشاره فوق و با رعایت سایر مقررات اقدام کنند.

علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

مشاهده و دانلود بخشنامه