تصویر پریلودر را ذخیره کنید

0%

https://salamgomrok.com/wp-content/uploads/2020/06/صادرات.jpg

صادرات کالا

صادرات کالا

صادرات کالا برای یک کشور بسیار مهم و ضروری است. چرا که یکی از راه‌ها در پیشرفت اقتصادی یک کشور صادرات است. در کل صادرات عملی است که در آن یک کالا از محلی به محل دیگر انتقال یا ارسال می‌شود یا در تعریف دیگر خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور جهت ارسال به کشور دیگر صادرات نام دارد. صادرات محصولات غیر نفتی برای صادر کنندگان بسیار مهم است.
صادرات به دو دسته تقسیم می‌شود:
 1. صادرات قطعی
 2. صادرات موقت
صادرات قطعی به منظور ارسال کالا خارج از قلمرو گمرکی به منظور فروش یا مصرف سایر کشورها است. در صادرات قطعی صادر کننده نیازی به پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ندارد؛ اما هزینه گمرکی را باید پرداخت کند.
در صادرات موقت کالا برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی فرستاده می‌شود و در صورت فروش نرفتن به گمرک خانه مبدا باز می‌گردد. صادر کننده مبلغی به عنوان سپرده به گمرک می‌دهد. هزینه‌های گمرکی شامل تخلیه بارگیری، انبار داری و… می‌شود.
https://salamgomrok.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://salamgomrok.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/

خدمات صادرات کالا

در هنگام صادرات کالا به نقاط مختلف خدماتی توسط گروه‌های بازرگانی ممکن است در اختیار فرد صادر کننده قرار بگیرد. این خدمات باعث صادرات بهتر و خاص شدن کالا می‌شود. دسته‌ای از این خدمات شامل:
 • بررسی کشورهای صادر کننده محصول و قیمت گذاری آنها
 • بررسی قیمت کالاهای مشابه و انتخاب قیمت مناسب برای صادر کردن کالا
 • بررسی رقبا و رقابت با آنها
 • بررسی مصرف کنندگان و مشوق‌های صادراتی و تاثیر آن روی قیمت
 • بررسی سابقه صادرات محصول
 • بررسی مشتریان محصول

مراحل صادرات کالا

برای صادرات کالا نیاز به سرمایه انسانی و مالی است که اگر در هنگام صادرات به یک سری قوانین توجه نشود باعث از بین رفتن این سرمایه‌ها می‌شود. آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، جلب اعتماد خریداران و مواردی از این قبیل از کارهایی است که یک صادر کننده باید با آن آشنا باشد. مراحل صدور کالا شامل:
ماده شماره ۱

اولین و اصلی‌ترین کار در صادرات کالا بازاریابی است. به شناخت بازارهای خارجی و چگونگی نفوذ به آنها بازاریابی می‌گویند. بازاریابی شامل مذاکره با خریداران، استفاده از آمارهای رسمی شرکت‌ها، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و… است. شناسایی کردن رقبا و کالاهای آنها، کیفیت و قیمت آنها نقش مهم را در بازاریابی ایفا می‌کند.

ماده شماره ۲

هر کالا حاوی پیش فاکتور است که در آن مشخصات کالا و فروشنده در آن حضور دارد و باید این پیش فاکتور برای خریدار ارسال شود.

ماده شماره ۳

با توجه به توافق‌های به عمل آمده باید کالا بسته بندی شود.

ماده شماره ۴

با مراجعه به کمیسیون نرخ گذاری می‌شود قیمت کالاهای صادراتی را تعیین کرد.

ماده شماره ۵

باید از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی یا بازرگانی مجوز کسب شود. امروزه اکثر کالاها نیاز به اخذ مجوز ندارند.

ماده شماره ۶

هنگام حمل کالا به گمرک اظهار نامه خروجی تنظیم و سپس به گمرک فرستاده می‌شود. جواز خروجی پس از پلمپ کردن بسته ها داده می‌شود.

ماده شماره ۷

صادر کننده کالا باید با شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی قرارداد حمل امضا کند و این باعث بیمه شدن کالا تا مقصد می‌شود.

ماده شماره ۸

به درخواست خریدار گواهی بازرسی کالا دریافت می‌شود.

ماده شماره ۹

صادر کننده فاکتور‌های فروش خود را به اتاق بازرگانی می‌رساند و سپس گواهی مبدا کالا صادر می‌شود.

ماده شماره ۱۰

جواز خروجی به شرکت حمل و نقل داده می‌شود و در آخر کالا از گمرک بارگیری و به مقصد خودش می‌رسد.

مراحل و مدارک شخص حقوقی

 • دریافت کارت بازرگانی مناسب به اسم فرد صادر کننده
 • تهیه فاکتور فروش
 • تهیه لیست عدل بندی
 • بستن قرارداد حمل و بیمه
 • اخذ اظهار گمرکی
 • اخذ بارنامه
 • اخذ گواهی مبدا
 • صادر کردن کالا طبق مدارک گرفته شده.

بیمه صادرات کالا

این بیمه برای صادر کننده‌هایی است که می‌خواهند کالای خود در مقابل خطر عدم دریافت ناشی از دلایل مختلف حفظ کنند به عبارت دیگر بیمه صادرات کالا ریسک ناشی از خطرات احتمالی را پوشش می‌دهد و انواع گوناگونی دارد.
به این صورت که اگر خسارتی به کالای بیمه شده وارد شود، بیمه‌گر که شرکت‌های بیمه محسوب می‌شوند هزینه خسارت وارد شده را به بیمه گذار که شخص حقوقی یا حقیقی که کالا را صادر می‌کند است، پرداخت می‌کند. حمل کالا از یک محل به محل دیگر بیمه می‌شود.

ریسک‌ها

این ریسک‌ها شامل:
 • تصادف
 • آتش سوزی
 • سرقت
 • و غیره
می‌باشد. بر اساس سطح پوشش ریسک‌ها و خطرات بیمه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. به خطرات احتمالی در هنگام حمل و نقل کلوز بیمه باربری می‌گویند که یک اصطلاح معروف است و در هنگام بیمه استفاده می‌شود.

کلوزهای بیمه باربری

کلوز‌های بیمه باربری سطح مختلفی از خطرات را پوشش می‌دهند و برای تجار و بازرگانان بسیار حائز اهمیت هستند.
 1. هزینه حمل کالا تا مقصد
 2. آسیب وارد شدن به کالای بیمه شده به دلیل انداختن آن به دریا برای سبک کردن کشتی
 3. آسیب وارد شدن به کالای بیمه شده به دلیل فدا کردن آن در جریان خسارت عمومی
 4. مسئولیت مشترک در تصادم
 5. وارد شدن خسارت همگانی
 6. آتش سوزی
 7. واژگونی و طوفان
 8. تخلیه در بندر اضطراری
 9. برخورد کردن کشتی با اجسام به غیر از آب
 10. زلزله
اینها فقط مواردی هستند که یک شرکت بیمه در برابر آنها مسئول است. شرکت‌های بیمه با یک دیگر تفاوت‌های زیادی دارند اما در پس تمامی این تفاوت‌ها یک شباهت هم دارند که آن وجود استثنائات است.

استثنائات بیمه

استثنائات به مواردی گفته می‌شود که یک شرکت بیمه مسئولیتی در برابر آنها ندارد و بیمه گذار نیز باید این قوانین و استثنائات را بپذیرد. این استثنائات شامل:
 • اعمال تروریستی
 • اعتصاب و شورش
 • ایجاد خسارت عمدی به کالا توسط بیمه گذار
 • توقیف و ضبط کالا
 • بسته بندی نامناسب
 • و…
می‌باشد. هنگام بیمه به دو دسته از خطرات توجه می‌شود، خطرات اصلی و خطرات اضافی. خطرات اکثرا در پوشش کامل است و توسط بیمه‌گر بیمه می‌شود اما خطرات اضافی ریسک‌هایی هستند که علاوه بر خطرات اضافی وجود دارند و شخص حقوقی یا حقیقی با پرداخت حق بیمه بیشتر می‌تواند از آنها بهره‌مند شود.
خطرات اصلی شامل تصادف و واژگونی و… است و خطرات اضافی شامل برخورد جسم خارجی به کالا و مواردی مانند این می‌باشد.
https://salamgomrok.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/

صادرات کالا به کشورهای مختلف

برای صادرات به کشورهای دیگر راه‌های گوناگون وجود دارد، صادرات توسط کشتی، صادرات هوایی و… که به وسیله آنها می‌شود کالا را ارسال کرد. داشتن ویژگی‌هایی یک کشور را برای صادرات و واردات خاص می‌کند ویژگی مثل داشتن اب‌های آزاد چرا که حمل و نقل دریایی بسیار ارزان‌تر از راه‌های دیگر است. برای ارسال کالا به کشورهای دیگر باید به چند چیز توجه کرد:
 • تنوع محصولات
 • روابط خوب سیاسی
 • راه‌های آبی
 • مردم کشور
 • فرهنگ کشور و جمعیت
 • تاریخ جغرافیا و سیاست‌های کشور
 • اقتصاد و نرخ تورم کشور
 • روابط تجاری
 • و….
که با توجه به این موارد کالا انتخاب و ارسال می‌شود‌.

نقش سلام گمرک در صادرات

سلام گمرک یکی از شرکت‌هایی است که در حوزه تجارت و خدمات گمرکی فعالیت می‌کند. تیم سلام گمرک همواره تلاش می‌کند که نیاز ترخیص کاران و بازرگانان را در زمینه تعرفه‌های گمرکی و بخشنامه و ارزش و اطلاعیه و اخبار بازرگانی و گمرکی تامین کند.
اگر در زمینه صادرات و واردات کالا نیاز به راهنمایی داشتید با تیم سلام گمرک تماس بگیرید.
در این مقاله با بیمه صادرات و صادرات قطعی و صادرات موقت به خوبی آشنا شدید. صادرات کالا یکی از شیوه‌های درآمد در کشور است که صادر کننده کالایی را برای استفاده سایر کشورها می‌فرستد و مبلغ کالای خود را از آن کشور دریافت می‌کند.
صادرات انواع مختلفی دارد که با توجه به کالا نوع صادر شدن انتخاب می‌شود. هر صادر کننده برای برای اخذ مجوز صادر کردن کالا و حمل آن نیاز به پشت سر گذاشتن مراحلی دارد که پس از آن می‌تواند کالا را ارسال کند. برای جلوگیری از آسیب‌ها و ریسک‌های احتمالی صادر کننده کالای خودش را بیمه می‌کند که خود بیمه نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و انواع گوناگون دارد.
 به این صورت است که اگر کالا آسیبی ببیند صادر کننده پول آن آسیب را می‌گیرد. کالا را می‌توان به کشورهای مختلف صادر کرد که این کار با شناخت آن کشور صورت می‌گیرد همچنین روابط آن کشور با کشور صادر کننده نیز مهم است.