بخشنامه گمرک در خصوص ایجاد واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP” بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه برای ارزش کالاهای صادراتی و انتخاب گزینه مذکور در باکس ۲۲ اظهارنامه صادراتی

شماره :۲۶۵/۹۷/۹۷۹۰۷۳

 

تاریخ :۱۳۹۷/۰۸/۱۳

شرح :

کلیه گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۵۳۵۲‏/۹۷ مورخ ۱۳‏/۰۸‏/۹۷ دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال و اعلام میدارد: در اجرای بند ۲ مصوبات ششمین صورتجلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور، از این پس نرخ برابری ریالی ارز برای ارزش کالای صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی ؛ نرخ بازار ثانویه ارز (نیما) تعیین و بدین منظور نوع ارز «دلار آمریکا صادرات» با نام سه حرفی «EGP» با قابلیت درج میانگین هفتگی نرخ مذکور ایجاد گردیده است . لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه همکاران و کارشناسان بخش صادرات آن گمرک، دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به کلیه خدمت گیرندگان بخش صادرات آن گمرک نیز اطلاع رسانی نمایند تا در هنگام تکمیل اظهارنامه های صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی، در فیلد نوع ارز، «دلار آمریکا صادرات» را انتخاب نمایند . دستور فرمایید ضمن اقدام لازم بر اساس نامه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

محمد علی بهپوری – سرپرست معاون فنی و امور گمرکی

 


متن نامه شماره ۹۷۵۳۵۲‏/۹۷ مورخ ۱۳‏/۰۸‏/۹۷ دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای بهپوری

حسب دستور مقام محترم ریاست کل و با عنایت به مذاکره به عمل آمده به استحضار می رساند به منظور امکان درج نرخ ارز(دلار) مندرج در سامانه نیما بعنوان نرخ پایه محاسبات ارزش ریالی صادرات و نوع ارز مورد نظر در پنجره واحد تجارت فرامرزی با عنوان ” دلار آمریکا صادرات” با نام سه حرفی EGP با قابلیت درج میانگین هفتگی نرخ مذکور ایجاد و قابل بهره برداری می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور بخشنامه و ابلاغ به گمرکات اجرایی و اطلاع رسانی لازم به نحو مقتضی به کلیه کارشناسان مربوطه و ذی نفعان ( رویه صادرات ) به منظور انتخاب نوع ارز مذکور در هنگام تکمیل اظهار نامه صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انتخاب نادرست و استفاده از نوع ارز با عنوان ” دلار آمریکا واردات” محاسبات بر مبنای نرخ پایه دلار مصوب صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر می نماید مراتب در پنجره واحد تجارت فرامرزی بروز رسانی شده و لذا ضروری است تا زمان بروز رسانی سامانه های محلی از اخذ نسخه چاپی از سامانه های محلی مذکور خودداری گردد.

فیروزه خیالی – مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاهده و دانلود بخشنامه